Projekt pn. „Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy – etap I"

Dom sportowca w Walichnowach  W październiku dokonano końcowego odbioru robót w ramach inwestycji „Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy – etap I" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.

Walichnowy Gmina Sokolniki realizuje projekt pn. „Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy – etap I". Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".