Projekt pn. 'Dni Sokolnik 2014 - impreza o charakterze sportowo-kulturalnym'

Dni Gminy Sokolniki 2014 - Występ T.A.K. „Dni Gminy Sokolniki 2014" w niedzielę 27 lipca 2014 roku miały charakter familijno – kulturalno – sportowo – regionalny. Przed południem odbyły się rozgrywki turnieju piłki siatkowej plażowej w ostatniej z kategorii. Imprezę otwarł wójt , zastępca wójta i przewodniczący Rady Gminy Sokolniki.

 Dni Gminy Sokolniki 2014 Miniona sobota 26 lipca 2014 roku to pierwszy z „Dni Gminy Sokolniki 2014" zrealizowanych w ramach projektu pod  nazwą "Dni Sokolnik 2014 - impreza o charakterze sportowo-kulturalnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi IV LEADER. Sobota miała charakter sportowo-muzyczny.

IV Turnieju piłki Siatkowej Plażowej o puchar Wójta Gminy Sokolniki W ramach imprezy pod nazwą „Dni Gminy Sokolniki 2014" odbył się w dniach 25, 26 i 27 lipca 2014 roku IV Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Sokolniki.

Zdjęcia pt. 'Dąb w Walichnowach' II edycja konkursu fotograficznego „Sokolniki – moja mała ojczyzna w obiektywie" została rozstrzygnięta, a nagrody wręczone w trakcie trwania Dni Gminy Sokolniki 2014. Bardzo się cieszymy, że z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba zgłoszonych do konkursu fotografii.