Projekt pn. 'Zakup strojów folklorystycznych dla Zespołu Folklorystycznego Sokolniki'

Zakup strojów folklorystycznych dla Zespołu Folklorystycznego W dniu 22.12.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyło się spotkanie, którego głównym celem było podsumowaniu projektu „Zakup strojów folklorystycznych dla Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Herb Gminy Sokolniki Wniosek pn. Zakup strojów folklorystycznych dla Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki" został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez Radę Między Prosną a Wartą– Lokalna Grupa Działania.