Zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z osprzętem dla jednostki OSP w Walichnowach"

 WFOSiGW2014.jpg  Gmina zrealizowała zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z osprzętem dla jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Walichnowach".