Zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki”

WFOSiGW2014.jpg Zadanie pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest"