Projekt pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki" 2015

 WFOSiGW2014.jpg  Gmina Sokolniki w okresie wrzesień-październik br. zrealizowała zdania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki".