Projekt pn. "Sokolnickie Żabki"

W projekcie wzięło udział 30 osób (16 uczniów z SP w Sokolnikach, 3 uczniów z SP w Walichnowach, 6 uczniów z ZS w Pichlicach, 5 uczniów z SP w Starym Ochędzynie). Zajęcia realizowano raz w tygodniu w okresie od 15.09.2016 do 24.11.2016. Program zajęć obejmował 20 godz. zajęć z zakresu nauki pływania. Zajęcia prowadzone były w dwóch 15-sto osobowych grupach, w tym samym czasie.
Ponadto w ramach projektu zorganizowano opisane w artykule poniżej spotkanie dla uczniów z Otylią Jędrzejczak oraz ratownikiem wodnym. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 15.478,00 zł, z tego 5.100,00 stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Spotkanie z Otylią Jędrzejczak 28 października w sali GOKSiT Sokolniki uczniowie szkół z terenu gminy Sokolniki uczestniczyli w spotkaniu z Panią Otylią Jędrzejczak.

Gmina Sokolniki będzie realizować projekt „SOKOLNICKIE ŻABKI”, w ramach którego uczniowie klas III szkół podstawowych będą uczyć się pływać na pływalni w Wieluniu.

Oprócz co najmniej 20 godzin zajęć na basenie, pod okiem instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego, dzieci będą też miały okazję spotkać się w szkole z ratownikiem wodnym i wyczynowym pływakiem – zawodnikiem jednego z najlepszych w Polsce klubów pływackich.
Projekt realizowany będzie w ramach programu „Umiem pływać”. Na jego realizację Gmina Sokolniki pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

umiem plywac