Program "Książki naszych marzeń"

książki naszych marzeń

W ramach programu szkoły z terenu Gminy Sokolniki  zakupiły łącznie 293 nowości wydawniczych i lektur, które trafiły na półki bibliotek szkolnych. Placówki w oparciu o wzbogacony księgozbiór przeprowadziły szereg działań promujących czytelnictwo w tym m.in. konkursy plastyczne, czytelnicze, uczniowie prowadzili gazetki ścienne, prowadzone były zajęcia metodą projektu, itp.

Wszystkie szkoły na terenie Gminy Sokolniki realizują program „Książki naszych marzeń” . W ramach programu powiększono księgozbiory bibliotek szkolnych. Łącznie na zakup książek w ramach programu przeznaczono 6.150,00 zł, w tym 4.858,50 zł stanowiła dotacja. W związku z realizacją programu każda ze szkół do czerwca 2016 r. realizować będzie działania z wykorzystaniem księgozbioru bibliotek.

Poniżej publikujemy listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń"