Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwo Szkoła Podstawowa w Pichlicach i Walichnowach zakupiła łącznie 590 nowości wydawniczych i lektur, które trafiły na półki bibliotek szkolnych. Szkoły w oparciu o wzbogacony księgozbiór przeprowadziły szereg działań promujących czytelnictwo w tym m.in. konkursy plastyczne, czytelnicze, uczniowie prowadzili gazetki ścienne i bloga czytelniczego.
Łączny na zakup książek wydano 8.095,13 zł, z tego 6.476,10 zł stanowiła przyznana dotacja.

 

Gmina Sokolniki uzyskała dofinansowanie w kwocie 6.480,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Pichlicach i Szkoły Podstawowej w Walichnowach na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkolnych. W ramach programu szkoły zorganizują m.in. co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, zrealizują co najmniej jedne projekt edukacyjny na oddział w szkołach, zorganizują spotkanie z rodzicami nt. wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. 

NPRC malinowy