Projekt pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Sokolniki i OSP Walichnowy”