Projekt pn.”Budowa placu zabaw w Walichnowach”

Projekt pn.”Budowa placu zabaw w Walichnowach” Na realizację projektu Gmina Sokolniki pozyskała dofinansowanie w kwocie 44 535,00 zł (umowa nr 00092-6935-UM0510088/17) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.