Projekt pn.”Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ”

Projekt pn.”Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ” Na realizację projektu Gmina Sokolniki pozyskała dofinansowanie w kwocie 34 996,00 zł (umowa nr 00087-6935-UM0510087/17) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.