logo GROMUKS „Grom" w Sokolnikach działa przy Publicznym Gimnazjum Sokolnikach od 2000r. Prezesem klubu jest p.Beata Garczarek nauczyciel wych. fizycznego.
Celem klubu było aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież z terenu Sokolnik. Początkowo działalność opierała się głównie na rozwijaniu zainteresowań lekkoatletycznych (szkoła dysponowała nauczycielem w.f. o specjalizacji instruktora lekkiej atletyki) i rozwijała się sekcja tenisa stołowego dla osób o słabszej kondycji fizycznej.
W 2003r. działalność klubu poszerzyła się o biegi na orientację i radioorientację sportową. Jest to sport, który daje szansę poznania samego siebie. Uczy pokory do natury i samodyscypliny. Wychowuje zawodników na wspaniałych ludzi, którzy dzięki mapie z kompasem biegają po lasach i czują że życie na wsi może być bardzo ciekawe.

logo GROM Uczniowski klub Sportowy "GROM" w Sokolnikach w 2012 roku aktywnie brał udział w zawodach i sławił imię Gminy Sokolniki nie tylko na terenie kraju, ale także poza jego granicami. Reprezentancji klubu zostali zakwalifikowani do kadry narodowej Biegu na Orientację i Radioorientację Sportową oraz mogą się pochwalić udziałem w prestiżowych imprezach sportowych takich jak np Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.