Mijają lata.
Wszystko wokół nas się zmienia. Na przestrzeni dziejów ścieżka życia każdego człowieka znaczona jest śladami jego obecności. Ze szczególnym szacunkiem i wdzięcznością Klub Historyczny działający przy GOKSiT w Sokolnikach chciałby zaprezentować państwu w tym albumie biogramy ludzi, którzy tworzyli historię naszego regionu. Kłaniamy się tym osobom, dla których Ziemia ta zawsze była miejscem szczególnym. Również dziś żyją i działają wśród nas osoby, które wyróżniają się wielkim zaangażowaniem na rzecz miejscowej społeczności. A zatem album będzie przedstawiał zarówno ludzi, którzy tworzyli historię tej Ziemi, jak i tych, którzy obecnie działają wśród nas.
Zachęcamy do lektury.

Spotkania Klubu Historycznego działającego przy GOKSiT w Sokolnikach odbywają się w ostatni czwartek miesiąca o godz 19:00 w budynku GOKSiT w Sokolnikach ul. Parkowa 1

Zapraszamy osoby zainteresowane odkrywaniem i dokumentowaniem śladów historii naszego regionu, dbaniem o miejsca pamięci na ziemi sokolnickiej.

Zapraszamy również osoby, które mają wspomnienia, chciałyby się nimi podzielić oraz tych, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o historii naszej gminy.

Więcej informacji pod nr tel: 697064252

Spotkanie założycielskie Klubu Historycznego w Sokolnikach 13 sierpnia o godz. 18:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyło się zebranie założycielskie Klubu Historycznego.

Miejsca pamięci w Gminie Sokolniki Z okazji zbliżającego się Święta Wszystkich Świętych w imieniu społeczności Gminy Sokolniki wspólnie z Honorowym Obywatelem Gminy Sokolniki – Panem Janem Juszczakiem, zapaliliśmy światełko pamięci oraz złożyliśmy kwiaty na grobach oraz w miejscach pamięci poległych żołnierzy oraz zamordowanych przez okupantów mieszkańców gminy Sokolniki.