PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI” - nagłówek

Zapytanie ofertowe – badanie rynku

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI” - nagłówek

SZKOLENIA W PROJEKCIE „ AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI" W ROKU 2014 ZAKOŃCZONE

Podczas spotkania mikołajkowego, które miało miejsce w dniu 16 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń młodzieży, biorącej udział w tegorocznej edycji, która jednocześnie kończy projekt „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI".

PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI” - nagłówek

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z wycieczki do Wrocławia. Wyjazd odbył się w sierpniu 2014 r. w ramach działań o charakterze środowiskowym w trwającym projekcie.

PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI” - nagłówek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w czerwcu rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII -Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywna Integracja

SZKOLENIA W PROJEKCIE „ AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI" W ROKU 2013 ZAKOŃCZONE

Podczas spotkania mikołajkowego, które miało miejsce w dniu 7 grudnia 2013 roku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń młodzieży, biorącej udział w tegorocznej edycji, która jednocześnie kończy projekt „ AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI".

Aktywna Integracja

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z wycieczki do Krakowa i Wieliczki. Wyjazd odbył się w sierpniu 2013 r. w ramach działań o charakterze środowiskowym w trwającym projekcie.

Aktywna Integracja

SZKOLENIA W PROJEKCIE „ AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI" W ROKU 2013 ROZPOCZĘTE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w maju rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII -Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywna Integracja

W dniu 10 grudnia 2012 roku miało miejsce uroczyste spotkanie wigilijne podsumowujące piątą już edycję projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywna Integracja

SZKOLENIA W PROJEKCIE „ AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI" W ROKU 2012 ROZPOCZĘTE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w maju rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII -Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywna Integracja

SPOTKANIE WIGILIJNE UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki" w roku 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach postanowił kontynuować tradycję spotkań wigilijnych. Wzorem roku ubiegłego zaprosiliśmy wszystkich dotychczasowych uczestników szkoleń na spotkanie, które odbyło się dnia 29 grudnia 2011 roku.

Aktywna Integracja

Zakończenie programu Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki w roku 2011

Celem głównym realizowanego od kilku lat projektu systemowego jest objęcie klientów pomocy społecznej (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych) kompleksowym wsparciem w tym aktywizacją w kierunku ich reintegracji zawodowej .
Wsparciem w roku bieżącym objęliśmy 8 osób /6 kobiet; 2 mężczyzn/ w wieku aktywności zawodowej.

aktywna head s

Promocja i reklama programu Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki w roku 2011

Na każdym etapie realizacji projektu Beneficjent przestrzega zasad promocji i informacji projektów EFS.
Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu oznaczone są właściwymi logotypami i informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z trwających szkoleń z projektu "Aktywna Integracja w Gminie Sokolniki"

 Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w czerwcu  rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII -Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem ogólnym realizowanego od kilku lat projektu systemowego jest objęcie klientów pomocy społecznej (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych) kompleksowym wsparciem  w tym aktywizacją w kierunku ich reintegracji zawodowej .