Grupa rekonstrukcyjna z Wielunia Aktywny dzień 12 listopada rozpoczął się czynem społecznym – grabieniem liści w parku w Sokolnikach.

Sukcesy UKS „Grom” w Sokolnikach W dniach od 03 do 09 września 2016r., zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grom” w Sokolnikach – Żuraw Wiktor, Musiała Bartosz i Musiała Hubert, jako członkowie kadry narodowej, reprezentowali nasz Kraj w XVIII World ARDF Championships - Mistrzostwach Świata w Radioorientacji Sportowej.

Relacja z VIII Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych W minioną sobotę – 5-tego listopada w Kościele p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach odbył się VIII Powiatowy Przegląd Chórów, w którym wzięło udział 16 zespołów nie tylko z powiatu wieruszowskiego.

Warsztataty „W Jego Sercu”
IV edycja trzydniowych warsztatów edukacyjno - muzycznych W Jego Sercu, organizowana w tym razem w GOKSiT Sokolniki, dobiegła końca.

Najlepsi uczniowie nagrodzeni Najlepsi uczniowie Gminy Sokolniki otrzymali stypendia naukowe na uroczystej sesji Rady Gminy Sokolniki, która miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury Spotu i Turystyki w Sokolnikach w dniu 26 października.

 

marysia podziekowanie 16-tego października w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki odbyła się impreza charytatywna dla 2,5 letniej Marysi Zalwert chorej na białaczkę. Planowane od wakacji, angażujące szerokie grono osób – zarówno organizatorów, wolontariuszy, darczyńców i wykonawców lokalnych zespołów wydarzenie przyniosło oczekiwany efekt. W zaledwie kilka godzin udało się zebrać 13.709,54 zł !

Marsz pamięci 2 września odbył się VI Marsz Szlakiem Wieluńskich Bohaterów Obrony Narodowej oraz Powstańców Styczniowych. W marszu uczestniczyło około 400 uczniów ze szkół w Czastarach, Łubnicach, Ochędzynie, Parcicach, Pichlicach, Sokolnikach, Walichnowach i Radostowie.

Quo vadis domine? –  czyli czastarsko-sokolnickie Narodowe Czytanie dzieła Henryka Sienkiewicza Mieszkańcy Czastar i Sokolnik 02.09.2016 r. wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Wspólne czytanie – objęte jak co roku patronatem honorowym pary prezydenckiej – odbyło się w połączeniu z VI Marszem Szlakiem Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej i Powstania Styczniowego.

Relacja z zajęć wakacyjnych dla dzieci W okresie od 5 do 21 lipca 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach - Filia w Ochędzynie zorganizowano bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z terenu Gminy Sokolniki.

Relacja z zajęć  wakacyjnych w GOKSiT w Sokolnikach Dobiegły końca zajęcia wakacyjne zorganizowane przez GOKSiT w Sokolnikach przy współpracy Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki.