W dniu 24 luty 2011 r Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sokolnikach przeprowadził Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne.
Eliminacje przeprowadzono w kategorii szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych .
Turniejowi Przewodniczył V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieruszowie dh. Janusz Pietrzak.

12 stycznia 2011 r. o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbył się IV Dekanalny Konkurs Kolęd.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 33 uczestników z Wielunia, Osjakowa, Lututowa, Klonowej, Walichnów, Siemkowic, Ostrówka oraz ze Sokolnik.
W przerwie obrad jury uczniowie z Zespołu Szkół w Walichnowach zaprezentowali Jasełka pt. „Noc Bożonarodzeniowa”.

WOŚP9 stycznia 2011 r. po 5 - letniej przerwie w Sokolnikach również zagrała WOŚP.
Sztab mieścił się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1. Młodzież z ogromnym entuzjazmem i radością włączyła się do pracy nad przygotowaniami do 19 Finału. Podczas spotkań wolontariusze zajęli się zbieraniem fantów na loterię, odbywały się próby przygotowujące do występów, jak również w tym czasie powstały dwie bardzo oryginalne i pomysłowe karki, które zostały wylicytowane w dniu finału.
O godz. 7.30 20 wolontariuszy wyruszyło na ulice Sokolnik, Zdzierczyzny, Walichnów, Ochędzyna i Pichlic. Swoją ofiarnością mieszkańcy gminy Sokolniki po raz kolejny pokazali, że chcą pomagać innym za co w imieniu Prezesa Fundacji oraz swoim serdecznie dziękuję. Po przeliczeniu w puszkach kwestorskich znalazło się 4.410,68 zł + 5 Euro i 62 centy. Ze sprzedaży fantów, z licytacji oraz z biletów na dyskotekę, która miała miejsce o godz. 20.00 zebraliśmy 1.790,36 zł. W sumie 19 Finał w naszej gminie zakończył się kwotą 6.201,04 + 5 Euro i 62 centy.

„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju.
Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew.
Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców godzi wrogów.”
Św. Bazyli Wielki

11 grudnia 2010 r. o godz. 19.00, w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach odbył się II Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.
Przez 1,5 godz. w kościele rozbrzmiewał najpiękniejszy instrument jakim jest głos ludzki, który poruszał do głębi serca i dusze słuchaczy.

O godz.15.00 oficjalnego otwarcia festynu dokonała Wójt Gminy Sokolniki – Pani Barbara Wyrwas.

Część artystyczną tegorocznego festynu rozpoczął występ Kapeli Ludowej działającej przy GOK w Czastarach.Następnie bogaty repertuar zaprezentował Zespół Folklorystyczny „Sokolniki”, który już od ponad 30 – lat wpływa na rozwój kultury w naszej gminie, ocalając od zapomnienia folklor i tradycje naszych ziem.W dalszej kolejności mogliśmy posłuchać Kwintetu Instrumentalnego z Czastar.
Na odważnych czekały nagrody ufundowane przez Gminę Sokolniki za udział w grach i konkursach rodzinnych. Można było zmierzyć się ze sobą wykorzystując swój talent głosowy, siłę fizyczną bądź też zaprezentować talenty aktorskie.